Mjuka frågor ger hårda resultat - Summery från Ledarskapsdagen Oskarshamn 16 nov 2017

  • Hur förändrar man en organisationskultur - mot ökad förändringsvilja?
  • Går det att få ut ett ”kinder-ägg” med önskningar ur en och samma process; ökad lönsamhet, kundnöjdhet OCH att välmåendet ökar bland personalen?
  • Hur kan detta stöttas av en ”digilog” process?
Det var de frågorna vi lovade att ta upp på workshopen som tyvärr inte alla fick plats på. Men här kommer en kort summering: Vår workshop tog sin utgångspunkt från Klara Lampas stora fallstudie på Öresundskraft AB  som visar på tydliga, mätbara, positiva resultat för företaget - efter att ha arbetat med att skapa effektiva team.

Det ökade lönsamheten, effektiviteten och välmåendet. Samtidigt. Men framförallt skapade det en ökad flexibilitet och öppenhet för förändring.

En kort film som sammanfattade vad Öresundskraft gjorde. Sammanfattning av resultaten av studien Här har du möjlighet att läsa hela studien.

Vad var då nycklarna till framgången?

I mycket korta drag handlade det om att ge makt och ansvar till vart och ett av företagets över 50 team. De fick cirka en dag per år var för att ta ”ett steg framåt” i sin samverkan.Detta gjordes med tre grundläggande principer. 1) De mättes löpande, kring sin samverkan, för att identifiera sina egna styrkor och svagheter. 2) De fick lägga tid på att tillsammans jobba med de mest relevanta frågorna i Team Quality.- Vad ska vi uppnå tillsammans?
  • Hur jobbar vi ännu smartare tillsammans?
  • Vilka ”spelregler” ska gälla i vårt team just nu?
Här är modellen och alla de 35 frågorna i Team Quality, som ni som var med på workshopen fick jobba med utifrån era egna team hemma. 3) Alla beteendeförändringar följdes upp digilogt. Det teamen bestämde lades in i det digitala stödsystemet Teambook.”Vi ger varandra feedback”, ”Vi har fokus på våra team-möten” och andra liknande önskade beteenden kom sedan löpande tillbaka som frågor till hela teamet, som använde sina möten till att följa upp och lägga fokus på sina beteendeförändringar, tillsammans med att de blev coachade. Det här gjorde att utlovade förändringar inte ”glömdes bort” utan hela tiden hölls levande. Under uppföljningar fick teamen förändra sina Uppföljningsfrågor - och så jobbade de mot nya beteendeförändringar, som efter några år skapat en långsiktigt hållbar förändring. Här kan du läsa mer om Teambook: www.teambook.se Det var, mycket mycket kort sammanfattat, vad vi pratade om på workshopen.
Vill du veta mer om hur ni själva skulle kunna driva den här typen av kulturförändring och vad Move kan stötta med, så är ni självklart varmt välkomna att ta kontakt: Jörgen Jonsson, jorgen@move.se
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015