Öppna utbildningar

LIPUS-granskad Ledarskapsutbildning för ST-läkare (LIV) Hösten 2019

Uppfyller SOSFS delmål 2015:8 A1, A2 och A6.

MÅLGRUPP
ST-läkare under utbildning

DATUM

HÖSTEN 2019

Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum
Modul 1: 17-19 september, 2019
Modul 2: 10 oktober, 2019 (virtuell workshop)
Modul 3: 28 oktober, 2019 (virtuell workshop)
Modul 4: 19-21 november, 2019


ANMÄLAN OCH PRIS

Anmäl dig till info@move.se
Pris: 17,900 sek exkl. moms
Boende bokas av Move
Resor och boende betalas av deltagaren
Kost och logi tillkommer med 8826 sek exkl. moms

KRAV FÖR DELTAGANDE
Du ska inneha en ST-tjänst och påbörjat din specialiseringstjänstgöring. Genomförd beteendeprofil DiSC©, vars underlag skickas ut inför kursstart. Kursen genomförs i internatform och du förväntas delta även kvällstid.

VAD ÄR LIV

LIV är ett specialdesignat utvecklingsprogram för ST-läkare, specialister, studierektorer och handledare som vill utveckla sitt personliga ledarskap och sin organisation.

LIV – ETT UTVECKLINGSPROGRAM

Programmet bygger på tre delar: Leda sig själv, Leda andra samt Leda i verksamheten och genomförs under 2 moduler 3+3 dagar i internat och mellan modulerna 2 virtuella workshop i mindre grupper för att koppla kursens innehåll till den dagliga verksamheten.

Målet för programmet är att du ska:

  • Öka din självinsikt
  • Utvecklas som person och stärka ditt självförtroende
  • Förstå olikheter hos individer
  • Öka samarbets- och samverkansförmågan
  • Öka förmågan att se och hantera konflikter
  • Öka kunskapen om och förståelsen för individers och gruppens utveckling
  • Öka förmågan att ta och ge feedback
  • Öka förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap
  • Ökad förståelse för etik, jämställdhet och mångfaldspåverkan och möjligheter i arbetslivet

PROGRAMUPPLÄGG

Leda sig själv: Självkännedom, Kommunikation, DiSC beteendeprofil, Värderingars påverkan och betydelse, Normsystem, Tillit, Feedback, Egen reflektion

Leda andra: Grupputveckling, Samarbetsträning, Ledarskapssyn – Hur leder jag? Situationsanpassat ledarskap, Coachande förhållningssättet, Gruppens olika faser, Aktiv lyssning, Konflikthantering

Leda i verksamheten: Kommunikation inom organisationen, Organisationslära, Kommunikativ påverkan, Makt, Verksamhetsutveckling, Individuell handlingsplan, Förändring, Feedback, Nätverk.

BETEENDEPROFIL EVERYTHING DiSC

Inför kursstart genomförs en beteendeprofil, som ligger till grund för stora delar av kursens innehåll. Denna profil syftar till att öka självkännedomen samt att lära dig andra människors DiSC-stilar, vilket kan hjälpa dig att förstå andras beteenden. DiSC avser att tydliggöra vilket beteende jag som person oftast har. Verktyget ger dig möjlighet att verbalisera och konkretisera utvecklingsmöjligheter samt tidigare okända egenskaper. Att förstå dig själv bättre är det första steget till att bli mer effektiv när det gäller att arbeta med andra.

INTERNATFORM

Programmet sker i internatform, vilket innebär att övernattning ingår, där det är obligatoriskt för deltagarna att delta i de aktiviteter som tillhör programmet.

SOCIALSTYRELSEN

Kursen är uppbyggd i enlighet med Socialstyrelsens mål gällande Ledarskap, Kommunikation och Organisation. Efter avslutat program tilldelas deltagarna socialstyrelsens intyg.

Antal deltagare: Minst 8, max 18
Anmälan sker till: info@move.se, Ange datum i anmälan
Sista anmälningsdag: 31 juli