Öppna utbildningar

LIPUS-granskad Ledarskapsutbildning för ST-läkare (LIV) Våren 2019

5Enligt SOSFS 2008:17 Delmål 13-18 (dock ej patientkonsultation)
Enligt SOSFS 2015:8 Delmål A1+A6

MÅLGRUPP
ST-läkare under utbildning

DATUM

VÅREN 2019

Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum
Modul 1: 12-14 mars
Modul 2: 10 12 april
Sista ansökningsdag: 31 januari 2019
3+3 dagar i internatform

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmäl dig till info@move.se
Pris: 16 300:- ex moms
Boende bokas av Move
Resor och boende betalas av deltagaren

KRAV FÖR DELTAGANDE
Du ska inneha en ST-tjänst och påbörjat din specialiseringstjänstgöring. Genomförd beteendeprofil DiSC©, vars underlag skickas ut inför kursstart. Kursen genomförs i internatform och du förväntas delta även kvällstid.

KURSMOMENT
Innehåll:
Modul I. (3 dagar): “Leda sig själv”
Medvetenhet om mitt ledarskap (DiSC profil)
Feedbackträning
Kommunikationsstil och träning
Värderingar, moral och etik i ledarsituationen
Stresshantering
Kunskap om konflikter och konflikthantering

Modul II. (3 dagar): “Leda andra”
Ledarskapskommunikation
Praktiskt beslutsfattande
Situationsanpassat ledarskap för individ och grupp
Förändringsledarskap
Grupputveckling – ur ett ledarperspektiv
Pedagogik
Individuell handlingsplan
Nätverk – Hur skall vi gå vidare?

Modul III. (Hemuppgift mellan modulerna): “Leda i verksamhet”
Läsa teori och göra hemuppgifter gällande:
– Organisationslära
– Handledning
– Operativ och strategisk ledning

PEDAGOGIK OCH METODIK
Kursen ska ses som ett träningsprogram. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande. Pedagogiken bygger på tre metoder:

  • Processinriktad inlärning
  • Upplevelse- och problembaserad inlärning
  • Handlings- och reflektionsorienterad inlärning

Den metodik som används utgörs av lärande samtal med feedback, verklighetsbaserad samtalsträning i triadform, observation, insiktsövningar och coachande samtal. Pedagogik och metodik knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå.