Öppna utbildningar

Lipus-granskad Handledarutbildning

Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2015:8
Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2008:17, delmål 16

MÅLGRUPP
För ST-läkare och specialister

DATUM HÖSTEN 2021
Datum: 14-15 september 2021
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg

Datum: 10-11 november 2021
Plats: Olof Palmes gata 23, Stockholm

2 dagar, från 08.30 dag ett till 17.00 dag två.

ANMÄLAN OCH PRIS Gbg
Antal deltagare: Max 12
Kurspris: 6900 kr exkl. moms
Konferenspaket: 1700 kr exkl. moms
Anmälan sker via denna länk
Sista anmälningsdag: 13 augusti 2021

ANMÄLAN OCH PRIS Sthlm
Datum: 10-11 november 2021
Plats: Olof Palmes gata 23, Stockholm
Antal deltagare: Max 12
Kurspris: 6900 kr exkl. moms
Konferenspaket: 2000 kr exkl. moms
Anmälan sker via denna länk
Sista anmälningsdag: 9 oktober 2021

KRAV FÖR DELTAGANDE
Du ska vara ST-läkare eller specialist.

ANTAL KURSDELTAGARE
Maximalt 12 deltagare.

KURSMÅL
Kursen uppfyller uppställda krav för handledarutbildning för att kunna utses som huvudansvarig handledare enligt SOSFS 2015:8

KURSLITTERATUR
Delas ut vid kursstart.

KURSMOMENT

  • Förståelse för dina och tolkningars inverkan på din kommunikation
  • Förmågan att planera och strukturera handledningen av din adept.
  • Coachande samtal och feedback som kraftfulla handledarverktyg
  • Progressionsbedömning av ST-läkarens medicinska skicklighet och interaktion med patienter, kollegor och medarbetare.
  • Genomgång av bedömningsinstrument

PEDAGOGIK OCH METODIK
Kursen ska ses som ett träningsprogram. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande. Pedagogiken bygger på tre metoder:

  • Processinriktad inlärning
  • Upplevelse- och problembaserad inlärning
  • Handlings- och reflektionsorienterad inlärning

Den metodik som används utgörs av lärande samtal med feedback, verklighetsbaserad samtalsträning i triadform, observation, insiktsövningar och coachande samtal. Pedagogik och metodik knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20210055).