Öppna utbildningar

LIPUS-granskad Handledarutbildning

Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2015:8
Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2008:17, delmål 16

MÅLGRUPP
För ST-läkare och specialister

DATUM

HÖSTEN 2019

Datum: 1-2 oktober, 2019
Plats: Göteborg

Datum: 4-5 december, 2019
Plats: Stockholm

2 dagar, från 08.30 dag ett till 17.00 dag två.

VÅREN 2020

Datum: 18-19 februari, 2020
Plats: Göteborg

Datum: 28-29 april, 2020
Plats: Stockholm

2 dagar, från 08.30 dag ett till 17.00 dag två.

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmäl dig till info@move.se
Pris: 6400:-
Resor och boende bokas och betalas av deltagare 

KRAV FÖR DELTAGANDE
Du ska vara ST-läkare eller specialist. Du ska ha genomfört den beteendeprofil, Everything DiSC, vars personliga inloggning mejlas ut före kursstart.

ANTAL KURSDELTAGARE
Maximalt 12 deltagare.

KURSMÅL
Kursen uppfyller uppställda krav för handledarutbildning för att kunna utses som huvudansvarig handledare enligt SOSFS 2015:8

KURSLITTERATUR
Delas ut vid kursstart.

KURSMOMENT

  • Förståelse för dina och tolkningars inverkan på din kommunikation
  • Förståelsen för, och användandet av, din beteendeprofil i ditt handledarskap.
  • Förmågan att planera och strukturera handledningen av din adept.
  • Coachande samtal och feedback som kraftfulla handledarverktyg
  • Progressionsbedömning av ST-läkarens medicinska skicklighet och interaktion med patienter, kollegor och medarbetare.
  • Genomgång av bedömningsinstrument

PEDAGOGIK OCH METODIK
Kursen ska ses som ett träningsprogram. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande. Pedagogiken bygger på tre metoder:

  • Processinriktad inlärning
  • Upplevelse- och problembaserad inlärning
  • Handlings- och reflektionsorienterad inlärning

Den metodik som används utgörs av lärande samtal med feedback, verklighetsbaserad samtalsträning i triadform, observation, insiktsövningar och coachande samtal. Pedagogik och metodik knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå.