Öppna utbildningar

Engagerande möten

Enligt en studie gjord av svenskamoten.se tycker endast hälften av alla mötesdeltagare på svenska företag att möteskvalitén på deras arbetsplats är hög. Deltagarna känner sig varken engagerade eller involverade. Som en lösning har vi tagit fram kursen Engagerande möten– en utbildning som ger dig insikter, kunskaper och verktyg för att skapa effektiva möten där deltagarna är engagerade, involverade och inte minst känner sig sedda. Möten där ni pratar om rätt saker och lägger lagom mycket tid på att komma fram till beslut. Och där alla känner ansvar för och blir motiverade till att genomföra det ni kommit överens om.

Anmäl dig här.

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du att kunna:

  • Förklara vad facilitering är
  • Beskriva vad facilitatorsrollen innebär
  • Beskriva vad bra mötesledning är
  • Beskriva vad ett facilitativt förhållningssätt innebär
  • Utforma och planera olika typer av möten
  • Välja och använda rätt metoder och tekniker för att designa effektiva möten
  • Hantera besvärliga situationer i gruppen
  • Ge och ta emot effektiv återkoppling
  • Beskriva ditt fortsatta utvecklingsbehov som facilitator

Förkunskaper
Erfarenhet av att hålla i  möten och/alternativt utbildningar förhöjer din förmåga att ta till dig innehållet.

Datum
16-17 september 2019

Tider
Dag 1: 09.00-17.00
Dag 2: 09.00-16.00

Plats
Östra Hamngatan 52, Göteborg (Move Managements lokaler)

Pris
9800 kr exkl. moms

Kursledare
Maria Lysell
Alexandra Thomas

Sista anmälningsdag är den 17 augusti.

Kursen faktureras en vecka innan kurstillfället. Anmälan är bindande.

Anmäl dig här.