Öppna utbildningar

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach är en utbildning som ger dig en gedigen kunskap om ICF:s 11 kärnkompetenser och sammanflätade med spetskompetenser såsom Coachande Handledning (Coaching Supervision), NLP och Transformerande Coaching.

Du får i varje moment både teori, övningar och möjlighet att träna i coachsamtalet. Det ingår mentorcoachtimmar som även är en del för dig som vill söka vidare till certifiering hos ICF – International Coach Federation. Dessa timmar behandlar olika aspekter av din resa till att bli diplomerad Coach. Kursmaterial
 och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

Vår utbildning till Diplomerad Coach vänder sig till alla som möter människor i sin vardag och vill hitta verktyg att leda dem genom att använda sig av deras egen motivation och drivkrafter. Läs mer om vad ICF Professionell Coaching är här.

Denna utbildning är en processutbildning. Det innebär att vi delar upp lärandet i fyra steg och baserar inlärningen på modern forskning kring lärande, AGES. Utbildningen ger dig kunskap om de 11 kärnkompetenserna och en verktygslåda för att utöva professionell coaching. Verktygen är en viktig del av att kunna möta klientens behov och lärstil. Vår verktygslåda är inspirerad från bl.a. Coachande Handledning, NLP, Mental Träning, Förändringsledning och TPLC. Du får i varje moment både teori, övningar och möjlighet att praktiskt öva på coachsamtal.

Som deltagare ska du genomföra sex individuella mentorcoachtimmar. Deltagaren får en egen erfaren coach som stöttar deltagarens lärande och utveckling till Diplomerad Coach. Varje kärnkompetens gås igenom utifrån teori, övningar och deltagarna får mycket tid att både träna och reflektera. Deltagaren kommer också att coacha övningsklienter i 12 h.

Innan diplomering kommer deltagaren att känna sig trygg med de 11 kärnkompetenserna, samtalsstrukturen och ha en gedigen verktygslåda för att på ett professionellt sätt kunna coacha och möta sina träningsklienter.

VÄRDE FÖR DELTAGAREN

  • Du lär dig ett effektivt ledar- och samtalsverktyg.
  • Utbildningen ger dig en dynamisk kommunikationsmetod och processkunskap.
  • Du blir stärkt i ditt inre ledarskap.

VÄRDET I ORGANISATIONEN
Denna utbildning riktar sig till dig som vill behärska ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap och för dig som vill inleda eller utveckla en karriär som professionell Coach. Du fördjupar ditt lyssnande, blir tydligare i din kommunikation, får verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare.

KURSUPPLÄGG

  • ICF: s 11 kärnkompetenser (5 dagar).
  • Verktygslåda: NLP, Transformerande Coaching  
(2 dagar).
  • Ditt klientarbete, introduktion till Coachande Handledning 
(1 dag).
  • Diplomering (1 dagar).
  • 6 timmar individuell mentorcoaching.

DATUM
Steg 1: 8-12/2, 2021
Steg 2: 16-17/3, 2021
Steg 3: 21/4, 2021
Steg 4: 19/5, 2021

Pris: 33 000 SEK exkl. moms
Kursledare:
Plats: Malmö

I utbildningen ingår kursmaterial och 6 timmar individuell mentorcoaching. Utbildningen ger 72 CCEU.

För mer info och anmälan, skicka ett mail till info@move.se.