Öppna utbildningar

Coachande handledning, CHL

Coachande Handledning är en diplomutbildning som ger dig en kraftfull kommunikationsmetod och nya perspektiv på samarbete och relationer. I utbildningen ingår grunderna i professionell coaching samt ICF:s 11 kärnkompetenser. I varje moment i utbildningen får du både teori, öva praktiskt samt träna handledning. Det ingår även 6 mentorhandledningstimmar. Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession som behöver utveckla sin relation med en tredje person.

I denna processutbildning utvecklas du i din profession samt får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv.

VÄRDE FÖR DELTAGAREN

 • Du lär dig en metod för att utveckla professionella relationer och system
 • Du får ett strategiskt, flerdimensionell och dynamiskt samtals- och ledarverktyg
 • Du förfinar din coachkompetens
 • Du lär dig ett effektivt ledar- och samtalsverktyg
 • Utbildningen ger dig en dynamisk kommunikationsmetod och processkunskap
 • Du blir stärkt i din egen inre auktoritet

VÄRDET FÖR ORGANISATIONEN
Efter utbildning inom Coachande Handledning har du bra metoder för att handleda andra coacher, ledare och professionella som i sin tur leder och coachar andra. Kunskaperna är även effektiva i alla situationer som omfattar ledarstöd/ledarutveckling och där du pratar med någon om någon t ex om du arbetar inom HR och samtalar med en chef om en medarbetare.

Denna utbildning är för dig som idag arbetar som coach eller möter människor i din profession som behöver utveckla sin relation med en tredje person t ex medarbetare. I denna processutbildning utvecklas du i din profession och får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv.

Kursmaterial
 och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

KURSUPPLÄGG

 • 2+2+2 dagar förlagda på 3 månader
 • Fördjupning av coachingens grunder
 • Kommunikations- och handledningsmodeller t ex 7-eyed model
 • 6 timmar individuell mentorcoaching, 4 sessioner á 1,5 timmar
 • Utbildningen ger 42 CCEU

I kursen ingår dessutom 6 individuella mentorcoachtimmar, vilket är det som krävs för att när du haft 100 klienttimmar kunna ansöka om ACC-certifiering hos ICF.

DATUM
Steg 1: 20-21/1
Steg 2: 24-25/3
Steg 3: 27-28/5

Pris: 35 000 SEK exkl. moms
Kursledare: Ann Kellheim
Plats: Malmö

För mer info och anmälan, skicka ett mail till info@move.se.