Öppna utbildningar

Att leda i förändring

Det här är inte en utbildning om förändring. Det här är utveckling av dig och din förmåga att göra skillnad genom att leda förändring medvetet och närvarande. Genom hela programmet sker din utveckling med utgångspunkt i förändring som du driver i din organisation. Det är där du har störst chans att göra skillnad, lära och utvecklas.

Under programmet kommer erfarna ledare att berika, stötta och utmana dig i din process genom att tillföra nya perspektiv, teorier, verktyg och metoder. Att ta del av övriga deltagares förändringsuppdrag bidrar till ytterligare insikter och lärande. Du kommer också att få kontinuerlig återkoppling, coaching och handledning utifrån ditt specifika uppdrag.

Att leda i förändring är ett upplevelse- och processorienterat utvecklingsprogram med en tydlig förankring i ett organisationspsykologiskt perspektiv på förändring. Teorin vilar på gestaltmetodik och systemteori, där centrala utgångspunkter är förståelse för helhet och mänskligt samspel.

Programmet vänder sig till Dig som är chef, ledare eller nyckelperson med ett tydligt uppdrag att leda och stödja förändring. Programmet är lämplig för dig som vill utveckla såväl dig själv som din professionella roll och som söker ett tryggare och effektivare sätt att leda dig själv och andra i förändring. För att öka din förmåga till ett medvetet och närvarande ledarskap behöver du vara beredd på att se och reflektera över dig själv, dina egna reaktioner och agerande i olika situationer. Detta kommer att öka din självinsikt i relation till ditt uppdrag, människorna du samspelar med och det system du befinner dig i.

Värde för dig som går programmet är en ökad förståelse för förändringsprocesser på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Du kommer att få nya sätt och verktyg att se, utforska och förstå det som händer i organisationer och dig själv som ledare. Detta kommer att hjälpa dig att göra rätt insatser efter vägen. En ökad medvetenhet om vad motstånd innebär för dig och andra kommer också att ge dig ökad trygghet och stärka dina möjligheter att lyckas med ditt förändringsarbete. I de övriga deltagarna kommer du också få tillgång till en mångfald av erfarenheter och ett värdefullt nätverk där ni kommer att kunna fortsätta stötta varandra även efter programmet.

Värde för organisationen
För att säkerställa utveckling behöver alla organisationer utveckla sina chefer och nyckelpersoner till medvetna och närvarande ledare som kan göra verklig skillnad. Genom programmet kommer ni att lyckas bättre med era viktigaste förändrings- och utvecklingsinitiativ.

Cirka 70% av alla förändringsinsatser når inte målet utan innebär ökade kostnader utan att den förväntade effekten infinner sig. En del av detta beror på svårigheten att planera och prognosticera, men den stora delen handlar om en oförmåga att leda de mellanmänskliga processerna i organisationen. Organisationer består av människor och för att förändring och utveckling ska kunna ske behöver människors tankemönster och sätt att relatera och agera förändras.

Omfattning
Gruppen träffas totalt under 8 dagar fördelat på 5 tillfällen. Under programmet förväntas du arbeta aktivt med förändrings- och utvecklingsarbete* i din egen organisation eller som konsult åt en annan organisation.

Ur innehållet

 • Vikten av kontraktering
 • Att förstå vad som pågår – nulägesbilden
 • Förändring som process
 • Driva och stödja förändring – vad är skillnaden?
 • Att förstå och möta motstånd
 • Att leda i komplexitet och osäkerhet
 • Förståelse av organisationen som system och fält
 • Att agera på olika systemnivåer – interventioner på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Effektiva metoder för att stödja förändringsprocesser genom att involvera och engagera
 • Innebörden och vikten av att vara medvetet närvarande här och nu
 • Mitt eget ledarskap – jag själv som verktyg

* Metodiken och upplägget gör att ditt förändrings- och utvecklingsarbete kan vara i uppstart såväl som mitt i eller i slutfas.

KURSLEDARE

Lennart Wärmlind har cirka 20 års erfarenhet av att, som chef, projektledare och konsult, leda och stödja utvecklingsarbete i privat och offentlig sektor. Lennart är diplomerad i lednings- och organisationsutveckling vid Gestaltakademin i Skandinavien, civilekonom och diplomerad professionell coach. Idag arbetar han som organisationskonsult och tillämpar bland annat gestaltmetodik i utvecklingsprocesser påindivid-, grupp- och organisationsnivå. Lennart är också handledare på Gestaltakademins ett-åriga program i praktisk förändringsledning samt handledare och lärare på det tre-åriga organisationsutvecklingsprogrammet.

Carina Livh har arbetat som konsult med verksamhets- och organisationsutveckling i över 20 år och använder sin långa erfarenhet till att stödja förändring i både privat och offentlig sektor. Hon är i grunden ingenjör men har sedan många år fokuserat på och fördjupat sig i det mänskliga perspektivet och det komplexa sambandet mellan kultur och struktur. Carina har en Master of Science inom Gestalt i Organisationer, genomförd på Gestaltakademin i Skandinavien/Derby University UK, där hon idag är verksam som lärare och examinator. Carina har även vidareutbildat sig i det systemteoretiska förhållningssättet vid Gestalt International Study Center på Cape Cod, USA.

DATUM

 • 4 oktober, introduktionsdag
 • 16-17 oktober, modul 1
 • 27 – 28 november, modul 2
 • 20 – 21 januari, modul 3
 • 26 mars, uppföljnings-och avslutningsdag

PRIS
52 000 SEK exkl. moms. Internat nära Göteborg tillkommer för modul 1. Övriga tillfällen i Moves lokaler centralt i Göteborg. Ett individuellt coachande samtal utöver ovanstående tillfällen ingår.

ANTAL DELTAGARE
Max 12 deltagare

ANSÖKAN
Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta Alexandra Thomas
Tfn: +46 737 80 26 68
E-mail: alexandra@move.se

Ladda ner infoblad: Att leda i förändring – Programbeskrivning 2019