Spaningar & Event

Effektiv feedback

Varför ska du ge mer feedback?

Forskning visar att när feedback/återkoppling ges på rätt sätt så bidrar det till utveckling, lärande, förbättrade prestationer och ett positivt arbetsklimat! Ändå använder vi det mycket mindre än vi tror.

Från oro till framgång – Konsten att navigera i tider av förändring och osäkerhet

Det finns mycket som kan skapa oro omkring oss, men hur navigerar man på bästa sätt i oroliga tider? Här har vi samlat några tips.

Går det att undvika destruktivt ledarskap?

Destruktivt ledarskap gynnar varken organisationen eller individen, men går det att undvika? Här finns tre tips för att undvika det!

Webinar: Varför ska du följas som ledare?

Det finns mycket forskning och litteratur om beteenden och egenskaper som en ”bra” ledare bör ha. Men vad är egentligen kärnan för att lyckas med ledarskapet i det längre perspektivet? För att bli en ledare som andra vill följa behöver du ha koll på de här tre delarna.

Bygg tillit för att nå framgång

Vill du som ledare att dina medarbetare ska samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål? Sannolikheten för detta ökar om dina medarbetare känner förtroende för dig och för varandra.

Expedition Ledarskap

Är du den ledare du tror att du är? Häng med på en utvecklande expedition i en annorlunda miljö. Du kommer att få pröva dig själv som människor och ledare genom utmaningar och reflektion allt i syfte att växa som ledare.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.