Naturligt motstånd vid förändring

Naturligt motstånd vid förändring

Förändringar upplevs olika. Vanligtvis upplever vi förändring som vi valt själva som kul och spännande medan en förändring som vi inte valt kan upplevas som en bestraffning och därmed orsaka stress.
 
Vi lever i ständig förändring och ibland, utan att vi märker det, har vi tillägnat oss ett nytt beteende. Se exempelvis på det digitala sättet att arbeta på som vi först kanske upplevde som jobbigt men som nu känns naturligt och betydligt enklare.
 
Scott och Jaffe vidareutvecklade Kübler-Ross modell för sorgebearbetning till en förklaringsmodell för förändring. I en förändring går vi igenom fyra faser:
– Reaktion
– Motstånd
– Utforskning
– Engagemang
 
Oavsett vilken förändring så går vi alltid igenom alla fyra faserna, även om det ibland går så snabbt att vi inte ens märker det förrän vi är igenom den.
 
Människor är programmerade för att hitta lösningar, det ger vår hjärna en känsla av belöning. Det är naturligt att vi först gör motstånd vid förändring men när vi hittar lösningen och börjar bete oss annorlunda kommer även belöningen.

Relaterade inlägg

Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?
Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans
Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.