Framtidssäkrat – Ett nätverk och utvecklingsprogram för HR-ledare

Ett samarbete mellan Svahn People & Communication och Move Management

Vad är Framtidssäkrat?

Delar ur programmet

  • Kulturen som vårt viktigaste verktyg föratt nå våra verksamhetsmål.
  • HR & Affären. Strategi, mandat, mätbara resultat.
  • HR processer 2.0 – Från det årligatoppstyrda till det löpande ochbehovsstyrda.
  • Så bygger vi en lärande organisation.
  • Ai ❤️ HR. Ai sprint för att identifiera hurAi kan skapa värde för HR-processer &medarbetarupplevelsen.

Våra tre grundstenar

  • Vi är varandras bollplank och kunskapsgivare
  • Vi inspireras av de bästa
  • Vi ger konkreta lösningar på varandrasaffärsutmaningar

Information och anmälan
E-mail: info@move.se
Tfn: +46 739 57 08 07
Web: move.se, sofiasvahn.se

Våra experter & gäster

Sofia Svahn
Svahn People & Communication

Siri Wikander
Beyond Learning

Wildfire

Sara Breman
High Five HR

Maria Narbom
Move Management

Relaterade inlägg

Transformativt ledarskap: skapa magi på jobbet
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.