Det börjar med dig

Det börjar med dig

Det börjar med dig och dina ledarskapsförmågor, i alla fall om man ser till FNs globala mål för hållbar utveckling mot en hållbar värld till 2030. Målen täcker ett brett spektrum av frågor som bland annat involverar människors olika behov, värderingar och övertygelser. Den inre förmågan att hantera vår alltmer komplexa miljö och utmaningar är svår att hantera men modern forskning visar att de förmågor vi nu alla behöver går att utveckla. Det börjar med dig – med andra ord.

The Inner Developement Goal har med hjälp av över tusen forskare och experter från bland annat Harvard, MIT, Karolinska Institutet och SU tagit fram fem ledarskapsförmågor som vi anses behöva för att nå FNs globala mål till 2030.

Överst på listan kommer ”Being – Relationship to self”. Det handlar om att utveckla och fördjupa förhållandet till våra egna tankar och känslor samt hur vi reagerar i olika situationer. Det hjälper oss att vara närvarande och göra medvetna och proaktiva val när vi möter komplexitet och förändring.

Hur har du hanterat den senaste tidens förändring och vad är du särskilt stolt över kopplat till ditt agerande och förhållningssätt? Berätta gärna!

Vill du utveckla din inre förmåga? Välkommen att höra av dig till oss.

Läs hela listan här:
https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

Kolla in denna film:

Relaterade inlägg

Facilitering: Att skapa effektiva möten och workshops
Arbetsglädje – den hemliga ingrediensen för ökad prestation och produktivitet
Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.