Kategori: Tips

Varför ska du följas som ledare?

Känner du din organisation?

Alla verksamheter behöver personer som ser till att organisationen rör sig i rätt riktning och når sina mål. Som chef är du inte bara chef utan även ledare och det är viktigt att ta sig an båda rollerna.

Leverera uppåt, led nedåt

Som mellanchef har du ofta ett väldigt stort ansvar. Du förväntas bidra både till verksamhetens resultat såväl som till medarbetarnas välmående, utan att alltid ha fullt mandat till att ta beslut.

Gör flexibilitet oss mer effektiva?

Flextid och hybridarbete har blivit värdefulla förmåner och en win-win på dagens arbetsplatser. Vi listar fyra steg ni som organisation kan ta för att skapa en mer flexibel arbetskultur.

Psykologisk trygghet – för välmående och attraktiva arbetsplatser

Psykologisk trygghet kan definieras olika beroende på vilket perspektiv vi utgår ifrån - individ, grupp eller organisation. Den gemensamma nämnaren är en subjektiv upplevelse av en trygg arbetskontext. I en sådan kan alla säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser.

Attraktiv företagskultur – hur då?

Hur kan 7R hjälpa dig att skapa en attraktiv företagskultur i din organisation? Läs mer här!

Hört talas om The Ostrich Effect?​

En företagskultur präglad av The Ostrich Effect är vanligt och kan skada både arbetsmiljö och välmående. Det ger i sin tur konsekvenser för både individ och organisation. Här går vi därför igenom vad fenomenet innebär och våra tre bästa tips för hur du som chef kan förhindra det på bästa sätt.

Skapa meningsfullhet

Meningsfullhet är grunden till mycket gott på jobbet och skapas ofta utifrån högt engagemang och bra ledarskap. Engagemang är nämligen ett av de mest effektiva sätten för att minska negativ stress och höja prestationsförmåga på jobbet. Här går vi igenom fyra bästa tips som du som chef kan använda för att höja engagemanget på arbetsplatsen.

Enough is enough – hjälp dina anställda att hitta balans

Enough is enough – Många av oss är nog vana vid att göra allt och lite till på jobbet, och detta är något som många företag premierar. Men när den mentala ohälsan sprider sig bland arbetsplatser är det kanske chefernas tur att go the extra mile för de anställdas skull?

Att genomföra en snabb förändring

För att genomföra en förändring i arbetssätt behöver så väl målet som ska uppnås samt det beteende som stödjer målet vara tydligt uttalat.

Team vs. Teaming – vi reder ut begreppen 

Samarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken uppgift eller uppdrag som ska lösas. Vad kan du som ledare göra för att möjliggöra välfungerande samarbeten?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.