Träning ger färdighet

Träning ger färdighet

Precis som med det mesta ligger träning till grund för framgång, det gäller även för ledarskap. 

Laget före jaget

Fördelarna med att jobba i team är många. I välfungerande team delar man på ledarskapet och fördelar arbetet utifrån kompetens och expertis.

Bli mer resilient!

Resilience är ett begrepp som kan översättas till återhämtning och motståndskraft. Det består av självmedvetenhet, mindfulness, egenomsorg, positiva relationer och syfte. 

Att leda i kris

När det overkliga blir verklighet och vi plötsligt har en ny situation att hantera och leda genom. När osäkerhet behöver omvandlas till trygghet. Då behöver vi kraft och mod att agera.

Hybridledarskap – hur gör man?

En undersökning visar att 90% av 100 tillfrågade VDs ser en hybridmodell i framtiden men endast 10% hade en plan för genomförande klar.

Bli en bättre lyssnare

Vi är många som pratar mer än vi lyssnar. Vi väntar på ett tillfälle att klämma in den där historien eller erfarenheten som trumfar motparten och för att bli samtalets centrala händelse.

Psykologisk trygghet = hög prestation?

Att hålla varandra ansvariga och ha krav på prestation är viktiga faktorer för att nå framgång. Så här beskriver forskaren Amy Edmonson hur det hänger ihop med psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet i team

Varför gör högpresterande team fler misstag? När forskaren Amy Edmondson skulle undersöka tesen att högpresterande team rapporterar färre misstag än andra team upptäckte hon att det var precis tvärtom.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.