Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?

Meningsfullhet är grunden till mycket gott på jobbet och skapas ofta utifrån högt engagemang och bra ledarskap. Engagemang är nämligen ett av de mest effektiva sätten för att minska negativ stress och höja prestationsförmåga på jobbet. Här går vi igenom fyra bästa tips som du som chef kan använda för att höja engagemanget på arbetsplatsen.

Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans

Enough is enough – Många av oss är nog vana vid att göra allt och lite till på jobbet, och detta är något som många företag premierar. Men när den mentala ohälsan sprider sig bland arbetsplatser är det kanske chefernas tur att go the extra mile för de anställdas skull?

Så genomför du snabba förändringar

För att genomföra en förändring i arbetssätt behöver så väl målet som ska uppnås samt det beteende som stödjer målet vara tydligt uttalat.

Team vs. Teaming – Vi reder ut begreppen 

Samarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken uppgift eller uppdrag som ska lösas. Vad kan du som ledare göra för att möjliggöra välfungerande samarbeten?

Självledarskap – Så funkar det! 

Självledarskap innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, önskat läge och vad du kan göra för att nå dit.

Empati – en nyckel till framgångsrikt ledarskap!

Empati brukar beskrivas som förmågan att förstå och uppleva en annan individs känslor. Att förstå en annan person utifrån dennes egen uppfattning oavsett om man håller med eller inte.

Struktur vs. kultur

Varje dag förväntas vi lösa uppgifter, prestera och nå resultat och för att kunna göra det finns det två grundläggande frågor som vi behöver ställa oss.

Bli en medveten ledare

Ledarskap handlar om att visualisera framtiden, motivera andra att gå i den riktningen och bygga en god struktur för ledarskap och utveckling.

Reflektion – för personlig utveckling 

Reflektion ökar inte bara lärandet utan frigör även potential som leder till bättre resultat och större effektivitet.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.