Team vs. Teaming – Vi reder ut begreppen 

Samarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken uppgift eller uppdrag som ska lösas. Vad kan du som ledare göra för att möjliggöra välfungerande samarbeten?

Vi söker ledarutvecklare!

Move Management går in i en spännande fas och söker nu fler nytänkande och erfarna ledar- och organisationsutvecklare som vill vara med och bidra till vår vision om ett modigare och roligare arbetsliv.

Självledarskap – Så funkar det! 

Självledarskap innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, önskat läge och vad du kan göra för att nå dit.

Empati – en nyckel till framgångsrikt ledarskap!

Empati brukar beskrivas som förmågan att förstå och uppleva en annan individs känslor. Att förstå en annan person utifrån dennes egen uppfattning oavsett om man håller med eller inte.

Struktur vs. kultur

Varje dag förväntas vi lösa uppgifter, prestera och nå resultat och för att kunna göra det finns det två grundläggande frågor som vi behöver ställa oss.

Bli en medveten ledare

Ledarskap handlar om att visualisera framtiden, motivera andra att gå i den riktningen och bygga en god struktur för ledarskap och utveckling.

Reflektion – för personlig utveckling 

Reflektion ökar inte bara lärandet utan frigör även potential som leder till bättre resultat och större effektivitet.

Träning ger färdighet

Precis som med det mesta ligger träning till grund för framgång, det gäller även för ledarskap. 

Laget före jaget

Fördelarna med att jobba i team är många. I välfungerande team delar man på ledarskapet och fördelar arbetet utifrån kompetens och expertis.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.