Kategori: Tips

Empatiskt ledarskap

Empatiskt ledarskap – för sunda organisationer och goda resultat

Förmågan att verkligen kunna förstå en annan människas situation och utmaningar är en bra grund till att bygga tillit och förtroende, även kallat empati. En empatisk ledare skapar, genom sitt sätt att integrera med andra, en arbetsplats som präglas av engagemang, produktivitet, kreativitet och innovationsförmåga.

Så hanterar du härskartekniker

Att hantera härskartekniker kan vara svårt, därför delar vi med oss av tre tips du kan använda för att hantera dem!

Hur skapar du meningsfulla möten?

Vi har alla varit med om möten som känns onödiga och ineffektiva, där vi lämnar rummet med en känsla av att vi inte har uppnått något. Men med rätt strategi kan vi faktiskt skapa möten som är meningsfulla och produktiva.

Hitta motivationen efter semestern

Nu är semestern slut och kanske känner du, som många av oss, att det kan vara lite svårt att hitta tillbaka till den där riktiga arbetsmotivationen.

Att leda andra chefer

Är det någon skillnad mellan att leda chefer jämfört med att leda övriga medarbetare? Ja, det finns några väsentliga skillnader. Läs mer!

Bli den ledningsgrupp ni behöver vara

För att skapa bra och rätt förutsättningar för er ledningsgrupp och för att minska risken för frustration och demotivation på grund av olika förväntningar, är det bra att diskutera den här typen av frågor tillsammans i gruppen.

Varför ska du ge mer feedback?

Forskning visar att när feedback/återkoppling ges på rätt sätt så bidrar det till utveckling, lärande, förbättrade prestationer och ett positivt arbetsklimat! Ändå använder vi det mycket mindre än vi tror.

Från oro till framgång – Konsten att navigera i tider av förändring och osäkerhet

Det finns mycket som kan skapa oro omkring oss, men hur navigerar man på bästa sätt i oroliga tider? Här har vi samlat några tips.

Går det att undvika destruktivt ledarskap?

Destruktivt ledarskap gynnar varken organisationen eller individen, men går det att undvika? Här finns tre tips för att undvika det!

Bygg tillit för att nå framgång

Vill du som ledare att dina medarbetare ska samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål? Sannolikheten för detta ökar om dina medarbetare känner förtroende för dig och för varandra.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.