Kategori: Tips

Effektiv feedback

Varför ska du ge mer feedback?

Forskning visar att när feedback/återkoppling ges på rätt sätt så bidrar det till utveckling, lärande, förbättrade prestationer och ett positivt arbetsklimat! Ändå använder vi det mycket mindre än vi tror.

Från oro till framgång – Konsten att navigera i tider av förändring och osäkerhet

Det finns mycket som kan skapa oro omkring oss, men hur navigerar man på bästa sätt i oroliga tider? Här har vi samlat några tips.

Går det att undvika destruktivt ledarskap?

Destruktivt ledarskap gynnar varken organisationen eller individen, men går det att undvika? Här finns tre tips för att undvika det!

Bygg tillit för att nå framgång

Vill du som ledare att dina medarbetare ska samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål? Sannolikheten för detta ökar om dina medarbetare känner förtroende för dig och för varandra.

Känner du din organisation?

Alla verksamheter behöver personer som ser till att organisationen rör sig i rätt riktning och når sina mål. Som chef är du inte bara chef utan även ledare och det är viktigt att ta sig an båda rollerna.

Leverera uppåt, led nedåt

Som mellanchef har du ofta ett väldigt stort ansvar. Du förväntas bidra både till verksamhetens resultat såväl som till medarbetarnas välmående, utan att alltid ha fullt mandat till att ta beslut.

Gör flexibilitet oss mer effektiva?

Flextid och hybridarbete har blivit värdefulla förmåner och en win-win på dagens arbetsplatser. Vi listar fyra steg ni som organisation kan ta för att skapa en mer flexibel arbetskultur.

Psykologisk trygghet – för välmående och attraktiva arbetsplatser

Psykologisk trygghet kan definieras olika beroende på vilket perspektiv vi utgår ifrån - individ, grupp eller organisation. Den gemensamma nämnaren är en subjektiv upplevelse av en trygg arbetskontext. I en sådan kan alla säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser.

Attraktiv företagskultur – hur då?

Hur kan 7R hjälpa dig att skapa en attraktiv företagskultur i din organisation? Läs mer här!

Hört talas om The Ostrich Effect?​

En företagskultur präglad av The Ostrich Effect är vanligt och kan skada både arbetsmiljö och välmående. Det ger i sin tur konsekvenser för både individ och organisation. Här går vi därför igenom vad fenomenet innebär och våra tre bästa tips för hur du som chef kan förhindra det på bästa sätt.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.