Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Tänk om det fanns en manual som hjälper dig att förstå dig själv och andra bättre. En manual som hjälper dig att se mönster i ditt beteende och varför det ibland leder åt annat håll än du tänkt dig.

Det börjar med dig

Den inre förmågan att hantera vår alltmer komplexa miljö och utmaningar är svår att hantera men modern forskning visar att de förmågor vi nu alla behöver går att utveckla.

Naturligt motstånd vid förändring

Vanligtvis upplever vi förändring som vi valt själva som kul och spännande medan en förändring som vi inte valt kan upplevas som en bestraffning och därmed orsaka stress.

Är du ditt bästa jag?

Som ledare och medmänniska är en av de viktigaste uppgifterna att skapa psykologisk trygghet. Vi behöver trygghet för att utvecklas, våga och prestera och för att nå våra mål och visioner.

Utveckla ledarskapet med coachning

Ny forskning visar synbara skillnader i aktivitet och effekt i hjärnan beroende på vilken coachningsapproach som används.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.