Våra tjänster

Facilitering

För oss handlar facilitering om att underlätta, förenkla och effektivisera möten för att nå handfasta resultat.

Facilitering är en nyckelkompetens för alla som jobbar med människor. Det handlar om samspel, kommunikation och förtroende; att skapa öppningar som hjälper grupper att nå sin fulla potential.

Vi på Move är specialister på facilitering. Vi får grupper att tänka tillsammans och tänka nytt, oavsett om det gäller ett längre förändringsarbete, ett kort projektmöte, ett ledningsgruppsmöte eller en workshop med ett specifikt mål. Facilitering stärker gruppens lust och förmåga att nå dit de vill, och ibland längre.

Facilitering är ett förhållningssätt och en kompetens som går att lära sig. Det är roligt och ju mer du övar, desto skickligare blir du. Varje vecka faciliterar vi möten åt våra uppdragsgivare och erbjuder dessutom utbildningar och certifieringar på flera nivåer.

Kalle Källman är ansvarig för området Facilitering hos oss på Move. När du kontaktar Kalle så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov.  Du når honom på kalle@move.se eller +46 736 64 23 21.